Pilihan Tanpa Ruang

Pilihan Tanpa Ruang, 68 kata

Bu dokter yang cantik dan baik hati…sungguh! Pilihanmu tidak memberi ruang dalam dada kami untuk bernafas!

Dadanya—Nunuk—sesak.

Dadaku sesak,

Dada kami sekeluarga sesak!

Akhirnya…

Cinta1668 hanya bisa bernego lagi dengan Tuhan, jika boleh…jika itu mungkin. Lanjutkan membaca “Pilihan Tanpa Ruang”